Kir ýuwýan maşynlar

 • Iki gatly tor zynjyry köpürjik ýuwujy maşyn

  Iki gatly tor zynjyry köpürjik ýuwujy maşyn

  Enjam az suw sarp edýär we suw tygşytlaýjy talaplara laýyk gelýär.Pleönekeý gurluş, arassa, amaly, amatly işlemek we tehniki hyzmat we ş.m. gök önümleri arassalamak, dezinfeksiýa etmek we sterilizasiýa etmek, miweleri gaýtadan işlemek we naharhana pudagynda giňden ulanylýar.

 • Çotga rolik arassalaýjy we gabyk maşyn

  Çotga rolik arassalaýjy we gabyk maşyn

  Bu enjam gök önüm we miwe iýmitlerini gaýtadan işleýän senagaty ösdürmegiň derwaýys zerurlyklaryna laýyklykda işlenip düzüldi we ýönekeý gurluş, amaly, amatly işlemek, aňsat sökmek, çalyşmak aňsat bölekleri bilen käşir, zynjyr we şuňa meňzeş gaty gök önümleri arassalamak we gabamak üçin amatly. , owadan görnüşi we ş.m.

 • Daş ýuwujy we arassalaýjy maşyn

  Daş ýuwujy we arassalaýjy maşyn

  Önümçilik kuwwaty: sagatda 1-3 tonna, ýöremegiň tizligi ädimsiz üýtgeýän tizlikli hereketlendiriji tarapyndan dolandyrylýar
  Howa köpügi: 2.2KW worteks aerator
  Pressureokary basyşly pürküji güýji: 3KW turba nasosy
  Ölçegleri: 5500 * 1800 * 1250
  Agramy: 542 kg
  Önümleriň bu tapgyry, ömürboýy hyzmat ediş hyzmatyny öz içine alýar.
  (Bellik: müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner)

 • Iki gatly tor zynjyry köpürjik ýuwujy maşyn

  Iki gatly tor zynjyry köpürjik ýuwujy maşyn

  Enjam az suw sarp edýär we suw tygşytlaýjy talaplara laýyk gelýär.Pleönekeý gurluş, arassa, amaly, amatly işlemek we tehniki hyzmat we ş.m. gök önümleri arassalamak, dezinfeksiýa etmek we sterilizasiýa etmek, miweleri gaýtadan işlemek we naharhana pudagynda giňden ulanylýar.

 • Leafaprak gök önümler üçin guşak maşyny

  Leafaprak gök önümler üçin guşak maşyny

  Bu enjam tygşytly we amaly, ýokary netijelilik, kiçi iş meýdany, energiýa tygşytlamak, suw tygşytlamak, howpsuz we ygtybarly, suwuň hapalanmagyny aýyrmak aňsat, giň ulanylyş.Baldak, baldak we ýaprak materiallary, ýaşyl noýba, sarymsak nahallary, edamame, nohut, süýji mekgejöwen, kömelek we beýleki gaýnadyş we arassalamak üçin amatly.

 • Deprek käşir ýuwujy we arassalaýjy maşyn

  Deprek käşir ýuwujy we arassalaýjy maşyn

  Çykyş: deprek diametri 8000-10000kg / sag900
  Jemi hereketlendirijiniň güýji: 3KW (elektromagnit tizligi sazlaýjy motor)
  Ölçegleri (uzynlygy × ini × beýikligi): 3620 × 1140 × 1670

  Attention, ünsi talap edýän meseleleri ulanyň:
  1. Mümkin boldugyça deň derejede iýmitleniň.Maddy dürlülige görä, gumyň mukdary, tizligi we iýmitiň sazlanylyşy.
  2. Lagymyň akmagy üçin lagym gapysyny yzygiderli açyň we zerur bolanda arassalamak we abatlamak üçin haflidi açyň.
  Önümleriň bu tapgyry, ömürboýy hyzmat ediş hyzmatyny öz içine alýar.

 • Pressokary basyşly spreý ýuwujy maşyn

  Pressokary basyşly spreý ýuwujy maşyn

  Önümçilik kuwwaty: sagatda 1-3 tonna, ýöremegiň tizligi ädimsiz üýtgeýän tizlikli hereketlendiriji tarapyndan dolandyrylýar
  Howa köpügi: 2.2KW worteks aerator
  Pressureokary basyşly pürküji güýji: 3KW turba nasosy
  Ölçegleri: 5500 * 1800 * 1250
  Agramy: 542 kg
  Önümleriň bu tapgyry, ömürboýy hyzmat ediş hyzmatyny öz içine alýar.
  (Bellik: müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner)

 • Tegelek deprek ýuwujy maşyn

  Tegelek deprek ýuwujy maşyn

  Deprek ýuwujy, özboluşly arassalaýyş funksiýasy bilen gök önümleri gaýtadan işleýän pudakda giňden ulanylýar.Simpleönekeý gurluşyň, arassa we amatly işlemegiň we hyzmat etmegiň aýratynlyklaryna eýedir.