Iki gatly tor zynjyry köpürjik ýuwujy maşyn

Gysga düşündiriş:

Enjam az suw sarp edýär we suw tygşytlaýjy talaplara laýyk gelýär.Pleönekeý gurluş, arassa, amaly, amatly işlemek we tehniki hyzmat we ş.m. gök önümleri arassalamak, dezinfeksiýa etmek we sterilizasiýa etmek, miweleri gaýtadan işlemek we naharhana pudagynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Baldak we ýaprakly gök önümler, dilimlenen kelem, kartoşka kökleri we dürli miweler we beýleki materiallar zynjyr bilen dolandyrylýan ýokary basyşly köpürjik suw çüýşesinde yzygiderli ýuwulýar.Aýlanýan çotganyň funksiýasy bilen materiallar birnäçe gezek ýuwulýar.Akym sepmek bilen hasam ýuwulýar.Suw çüýşesindäki suw kömekçi suw çüýşesi bilen süzülýär we turbageçiriji nasosy tarapyndan basyş edilenden soň suw çüýşesine sokulýar.Dezinfeksiýa zerur bolsa, suw çüýşesinde dezinfeksiýanyň belli bir konsentrasiýasy üpjün edilip bilner;öldürmek we sterilizasiýa etmek üçin sianid zerur bolsa, suw çüýşesinde bug gyzdyrylyp bilner.

surat005

Tehniki parametrler

Önümçilik kuwwaty: sagatda 1-3 tonna, az üýtgeýän tizlik bilen dolandyrylýan pyýada tizligi
motor Bubble maşyn: 2.2KW worteks çişiriji aerator
Pressureokary basyşly spreý: 0.75KW turba nasosy
Ölçegleri 5000 × 1280 × 1800mm

Satyş hyzmaty

Eltip bermegiň wagty:Customöriteleşdirilen önümler üçin 15 gün, gutarnykly önümler üçin 7 gün
Töleg:depozit hökmünde 30 % T / T, önümden öň 70 % T / T.Jemleýji önüm doly tölendi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler