Gaty suwuk bölünişik

 • LG-900 dik awtomatiki merkezden gaçyryş enjamy

  LG-900 dik awtomatiki merkezden gaçyryş enjamy

  Içki silindr kuwwaty: takmynan 150Kg silindr tizligi: 0-840 RPM
  Motor güýji: 11KW
  Suwsuzlyk derejesi: 45% -75%
  Içki diametri: 85885mm agramy: 886kg
  Önümçilik kuwwaty: takmynan 2000-3000kg / sag
  Ölçegleri: 2100 × 2100 × 2100mm
  Garnituralar: howa kompressory, howa tanky, elektrik dolandyryş gutusy

 • Wibrasiýa drena machine enjamy paýlaýjy maşyn

  Wibrasiýa drena machine enjamy paýlaýjy maşyn

  Wibrasiýa asfalt mata maşyny suwsyzlandyrylan gök önümlerde, çaýda, guradylan miwelerde, ysly zatlarda, dermanlarda, azyk önümlerinde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar, titremäniň çeşmesi hökmünde titremäniň hereketlendirijisini ulanyp titremek, material şol bir wagtyň özünde ekranyň plastinkasyna zyňylýar. gönüden-göni öňe hereket etmek üçin, iýmitlendirijiden materiallar ekranyň maşynyň iýmit portuna deň derejede, Köp gatlakly ekranyň üsti bilen, degişli çykyş çykaryşlaryndan ekranyň birnäçe aýratynlyklaryny öndürmek üçin.Pes energiýa sarp edilişi, ýokary öndürijilik, ýönekeý gurluş, aňsat tehniki hyzmat, tozan aşmaz, awtomatiki akym, gurnama liniýasynyň işlemegi üçin has amatly.