LG-240 Iki ölçegli kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu enjam, sferik süýji orkide (kelem) we hytaý kelemini uly ýaprakly gök önümleri meýdançalara ýa-da gönüburçly bloklara bölmek üçin niýetlenendir, birnäçe gezek synagdan soň, optimal dizaýn.Şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, bu enjamyň esasy artykmaçlygy, azyk gigiýenasynyň talaplaryna laýyk gelýän disk pyçagy bilen kesiş pyçagynyň arasyndaky boşlukda galmazlygydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy parametr

1. iýmitlenýän (basýan) galyňlygy: 50 mm-den az
2. kesiş aýratynlyklary: 20 × 20, 30 × 30, 10 × 10, 25 × 25,40 × 40 hem düzülip bilner.
3. çykyş: 500-2000kg / sag (kesiş aýratynlyklary näçe uly bolsa, şonça-da ýokary)
4. Goldaw güýji: Y112-6 2.2KW
5. iýmitlendiriji çukur: 800 × 220 mm
6. Iýmit çukurynyň beýikligi 920 mm, çykarylýan agzy bolsa 450 mm
7. umumy ululygy: 1850 × 600 × 1060 mm
8. maşynyň agramy: 220kg

LG-240 Iki ölçegli kesiji maşyn (1)

Gauge

Dişleri üýtgediň

Pyçak

10 * 10

93 * 19E

5

15 * 15

85 * 27E

5

20 * 20

85 * 27E

4

25 * 25

80 * 32E

4

30 * 30

76 * 36E

4

40 * 40

76 * 36E

3

Iş ýörelgesi

Material iýmitlendirijiniň konweýer kemerinde öňe barýar we ýokarky basyş kemeri bilen gysylýar we basylýar.Upperokarky we aşaky kömekçi iýmitlendiriji rolikleriň otnositel öwrüminde uzyn zolaklary kesmek üçin disk pyçagyna iberilýär we soňra inedördül ýa-da gönüburçly bloklara bölünmek üçin aýlanýan kesiş pyçagyna geçýär.Merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen, akym porty boýunça zyňylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler