Beýleki enjamlar, gurallar

 • Tripod merkezden gaçyryş degidrator enjamy

  Tripod merkezden gaçyryş degidrator enjamy

  Merkezden gaçyryş elektory, gabykdan, deprekden, şassiden, asma çybykdan, çygly çeşmeden, gutujy gutujy böleklerden, debriya and we tormoz enjamlaryndan ybarat arassalamak işi üçin umumy mehaniki enjamdyr.

 • LG-700 Poroşok garyjy maşyn

  LG-700 Poroşok garyjy maşyn

  Lg-700 poroşok garyjy maşyn (mikser) ýokary netijelilik garyjy enjamyň täze görnüşidir, mikser gorizontal polo positiveitel we otrisatel spiral mejbury güýç, materialy öňe sürmek üçin çep we sag tarapdan iki içki we daşarky halka ters tarapa; eksenel süýşme, birmeňzeş garyşmak maksadyna ýetmek üçin material konweksiýa, gyrkym we biri-biriniň arasynda diffuziýa.Eger material toplanylsa, motor tersine bolar.

 • Gyryjy konweýer kemer göteriji maşyn

  Gyryjy konweýer kemer göteriji maşyn

  Bu enjam material daşamak, götermek, geçirmek, iş prosedurasy bilen iş prosedurasynyň arasynda baglanyşyk, zawod önümçiligini awtomatlaşdyrmak üçin ulanylýar.Miwe we gök önümleri gaýtadan işleýän senagatda, azyk önümçiliginde giňden ulanylýar.